Personlig utveckling

Jag tar emot för bildterapeutiska samtal,bildterapi ett sätt att söka kunskap om sig själv och sin situation där bilden används som ett uttrycks och kommunikations medel.

Syftet är personligutveckling, lära känna sig själv och sina känslor. Rekommenderar att du deltar på en av yoga kurserna parallellt med att vi träffas, får rabatterat pris på yogan.

Tillsammans så utforska vi problem området, samtalar och du får måla för att sen ha reflekterande samtal. inga förkunskaper för behövs.

Vi träffas 3ggr först för att sedan besluta om fortsatt kontakt.

Pris 1500 kr

Om vi väljer att fortsätta så träffas vi 7 ggr till.

7 ggr 3500 kr inkl material färg, tid 90 minuter/ tillfälle.

Varmt välkommen